Послуги

Комплексна система безпеки бізнесу

В умовах сучасних ринкових стосунків, соціально-економічних і політичних процесів, що бурхливо-розвиваються, завдання комплексного забезпечення безпеки бізнесу стають важливими і актуальними

Неправомірна діяльність державних органів, недобросовісна конкуренція, розгул криміналітету, а також нефахові і корисливі вчинки персоналу здатні ускладнити, ослабити, дискредитувати, дестабілізувати або завдати прямого збитку бізнесу, аж до його розвалу.

Міжнародний характер бізнесу вимагає комплексного захисту його життєво важливих інтересів.

Існує реальна необхідність створення міжнародних структур здатних оперативно і ефективно здійснювати заходи, спрямовані на виявлення, попередження і припинення вищезгаданих зовнішніх і внутрішніх ризиків і загроз здатних дестабілізувати бізнес.

Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору "Альфа" в співпраці з бізнес - партнерами пропонує для індивідуальних, корпоративних і державних клієнтів широкий спектр рішень по управлінню бізнес проектами в Україні і за кордоном.

 

Наша діяльність здійснюється на основі таких принципів як:

- законність (забезпечення безпеки у рамках правового поля певної держави, із застосуванням усіх дозволених або незаборонених форм і методів);

- комплексність (реалізується сукупністю взаємозв'язаних і взаємообумовлених організаційно-управлінських, технічних, кадрових, інформаційних і інших заходів);

- оперативність і адекватність (заходи мають, передусім, попереджувальний і превентивний характер, відповідають рівню потенційних або реальних ризиків, або загроз і дозволяють своєчасно виявити, запобігти, присікти або локалізувати ці риски або загрози, їх можливі наслідки);

- економічна доцільність (вартість заходів і послуг повинна відповідати фінансово-економічним можливостям і розмірам потенційно-відверненого або реально-присіченого збитку від будь-яких ризиків і загроз;

- централізація управління (заходи здійснюються по єдиному задуму і під керівництвом спеціально певної структури, що відповідає за забезпечення безпеки);

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА - виявлення, попередження і припинення внутрішніх і зовнішніх чинників, здатних дестабілізувати діяльність бізнесу:

Забезпечення режиму стабільного функціонування бізнесу
​​- Правовий сегмент
- Кадровий сегмент

- виявлення і усунення загроз стабільного функціонування бізнесу, забезпечення захисту комерційних і технологічних процесів, міри протидії усім видам промислового шпигунства, участь в організації кадрової роботи(підбір персоналу), виявлення негативних тенденцій серед персоналу, режимна діяльність(впорядковування і контроль роботи з документами), усебічне вивчення ділових партнерів(конкурентів), забезпечення захисту усіх видів ресурсів бізнесу(у тому числі з використанням технічних засобів), захист інтелектуальної власності.

Консалтингові послуги
- Економічний сегмент
- Безпека інвестицій

- ефективне використання усіх видів ресурсів(методів господарювання і звітності) в цілях забезпечення стабільного функціонування бізнесу, консультації по веденню бухгалтерського і податкового обліку, сприяння при проведенні претензійної роботи, аналіз і оптимізація податкового навантаження, консультації з питань міжнародної фінансової звітності і міжнародних стандартів, висновки по фінансовому стану перспективних партнерів(контрагентів).

Заходи по організації фізичної безпеки бізнесу
- Організаційний сегмент
- Організація служби безпеки

захист життя, здоров'я і бізнесу клієнтів, членів їх сімей від різного роду загроз;
- організація і контроль технічної і фізичної охорони;
- організація і проведення підготовки фахівців з особистої охорони.

Забезпечення режиму стабільного функціонування бізнесу

 

ПРАВОВИЙ СЕГМЕНТ

Правовий аудит бізнесу :
- оцінка ризиків, правий аудит компаній, їх груп, в т.ч. холдингів, видача  індивідуальних рекомендацій по усуненню ризиків, оптимізація організації бізнесу, розробка системи правового захисту бізнесу.

Практика в області корпоративного права:

- створення, реорганізація (відокремлення, злиття, поглинання) і ліквідація компаній, в тому числі шляхом проведення процедури банкрутства неплатоспроможного боржника;

- супровід угод зі злиття та поглинань;

- корпоративна реструктуризація(створення холдингів);
- реєстрація в Україні філій і представництв іноземних компаній;
- створення і реєстрація неприбуткових організацій(благодійних фондів).

Правові консультації:
- корпоративне, цивільне, господарське, фінансове, податкове, адміністративне, кримінальне, митне, земельне, трудове та ін.
Договірне право:

- оптимальні форми реалізації угод з урахуванням максимальної правової захищеності і оптимізації оподаткування при здійсненні угоди;
- участь в переговорах з укладення різних видів угод;
- підготовка договорів різних видів(купівлі-продажу, капітального будівництва, інвестиційних контрактів із залученням кредитів іноземних банків, лізингові договори, ліцензійні, агентські і дистриб'юторські договори);

- проведення експертиз проектів договорів;

- розробка типових форм договорів для бізнесу.

Представлення інтересів в судах і судових інстанціях по всій території України (загальній юрисдикції, господарських, адміністративних судах):

- правова експертиза представлених документів, визначення правової позиції і судової перспективи;
- розробка тактики(схеми) ведення справи;
- у разі потреби, пред'явлення претензії і/або ведення переговорів про мирне досудове вирішення суперечки;
- підготовка справи до судового розгляду (складання позовної заяви, відгуку, зустрічних позовів, клопотань, оплата держмита та інших зборів, і тому подібне);

- представництво в судових засіданнях;
- підготовка апеляційних та касаційних скарг;
- отримання виконавчого документа та участь у виконавчому провадженні.

 

Фахівці можуть вступити в справу на будь-якій стадії - від досудового врегулювання суперечки, до розгляду справи Верховним судом.

 

Міжнародний комерційний арбітраж:

- правова експертиза суперечливої ситуації в цілях визначення судових ризиків;
- прийняття запобіжних заходів, включаючи заморожування(арешт) активів відповідача в країні їх місця знаходження;

- підготовка документів, необхідних для порушення арбітражного процесу на будь-якій з основних європейських мов;
- представлення інтересів клієнта в судових і арбітражних процесах;
- супровід процедури оскарження винесених по спору арбітражних рішень;

- супровід процедури визнання і примусового виконання іноземних судових і арбітражних рішень в Україні, а також країні знаходження відповідача або його майна;
консультування з усіх питань міжнародної частки права і комерційного арбітражу.

 

Представлення інтересів замовників при проведенні перевірок контролюючими органами і під час проведення слідчих дій правоохоронними органами.

Податкова практика:

- оцінка податкових наслідків планованих угод і інвестиційних проектів;
- консультації з питань подвійного оподаткування;
- підготовка заперечень на акт перевірки, участь в розгляді матеріалів перевірки керівництвом податкових органів;

- оскарження рішень податкових органів про притягнення до податкової відповідальності, дій (бездіяльності) податкових органів в адміністративному порядку;
- підготовка позовних заяв до суду, формування доказової бази у справі, представлення інтересів клієнтів в адміністративних судах при розгляді податкових суперечок;

Інтелектуальна власність:
- реєстрація прав інтелектуальної власності в Україні і за кордоном;
- представлення інтересів власників прав інтелектуальної власності в різних державних і комерційних організаціях;
- захист прав інтелектуальної власності в загальних та господарських судах України.

Повне комплексне юридичне забезпечення діяльності компанії або бізнесу:

- усні та письмові консультації компанії;
- юридичний аналіз договорів і документів;
- досудове, судове врегулювання суперечок;
- консультації і подальші дії (за домовленістю) з ліквідації кредиторської і дебіторської заборгованості;
- представництво перед державними органами з юридичних питань, присутність при проведенні перевірок;
- участь юристів в переговорах, ділових зустрічах.

 

КАДРОВИЙ СЕГМЕНТ

Спектр послуг в області рекрутинга, кадрового консалтинга, оцінки і навчання персонала:

Проведення тестування за допомогою поліграфа (детектора брехні)

- Пошук, оцінка, підбір фахівців і керівників (executive search), послуги масового рекрутинга ( mass ecruiting)
- Виявлення мотивації працевлаштування
- Підбір молодих фахівців
- Виявлення некомпетентності персоналу

- Підбір домашнього персоналу
- Виявлення прихованого негативу
- HR консалтинг

- Найбільш складним за об'ємом докладених зусиль з боку структур безпеки, залишається персонал підприємства. Приховування певного роду інформації, при усіх позитивних результатах співбесіди і перевірки, може негативно позначитися на роботі не лише структурного підрозділу, але і підприємства в цілому.

Проведення тестування з використанням поліграфа дозволяє встановити:

- Мотиви працевлаштування
- Наявність алкогольної або наркотичної залежності
- Наявність прихованих мотивів працевлаштування
- Використання матеріально-фінансових ресурсів не за призначенням
- Благонадійність і лояльність

- Співпраця з небажаними органами або особами
- Фактори крадіжки

- Недостовірність біографічних даних
- Пристрасті до азартних ігор
- Зв'язки з кримінальними елементами

- Виток конфіденційної інформації
- Джерело(а) конфліктних ситуацій
- Проведення службових розслідувань

К О Н С А Л Т И Н Г О В І  ПОС Л У Г И

Е К О Н О М І Ч Н И Й   С Е Г М Е Н Т

Комплекс заходів, спрямований на організацію стабільної фінансово-економічної діяльності
 
* Бухгалтерський облік

- Консультації що до заповнення первинних документів бухгалтерського і податкового обліку.
- Консультації по веденню бухгалтерського і податкового обліку.
- Консультації по впровадженню Стандартів бухгалтерського обліку як України, так і міжнародних.

- Розробка "Положення про облікову політику підприємства" з урахуванням галузевих особливостей.
- Відновлення бухгалтерського і податкового обліку підприємства із складанням уточнених податкових декларацій та проведенням виправних проводок по бухгалтерському обліку.

- Проведення тестування персоналу бухгалтерії.
- Навчання персоналу бухгалтерії.
* Аналіз фінансової звітності

- Ліквідність підприємства.
- Абсолютна ліквідність.
- Динаміка виробництва і реалізації продукції (послуг).
- Аналіз фінансових результатів

- Рентабельність продукції.
- Аналіз структури собівартості.
- Кредитоспроможність (надійність) підприємства.
- Оцінка капіталу.
- Фондовіддача.

- Зміни майнового стану підприємства.
- Характеристика основних засобів.
- Характеристика обігових коштів.
- Характеристика дебіторської заборгованості і зобов'язань.
- Рекомендації щодо зниження витрат і збільшення прибутку підприємства.

Безпека інвестицій
Один з напрямків - Ринок нерухомості

Ринок нерухомості : земля, комерційна нерухомість, майнові комплекси, житлова нерухомість.

Наші можливості в Україні:

- комплексно оцінити і мінімізувати ризики, викладені вище;
- юридичний супровід, висококваліфіковані нотаріуси;
- експертиза і аналіз історії об'єктів нерухомості(в т.ч. земельних ділянок, девелоперських проектів);
- аналіз інвестиційної привабливості, управління об'єктами нерухомості.

Заходи по організації фізичної безпеки бізнесу, клієнтів і членів їх сімей

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ СЕГМЕНТ

СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ КОМПАНІЇ

Служба Безпеки – структурний підрозділ компанії

Нині в Україні в силу правових аспектів такий підрозділ, як Служба Безпеки компанії (далі СБ) є внутрішнім інститутом підприємства.
Організаційна структура, цілі, завдання, форми, методи і способи роботи СБ визначаються керівництвом компанії та закріплюються відповідними внутрішніми документами.

Основна вимога, якої необхідно постійно дотримуватися в діяльності СБ - законність.

Часто, поняття "Безпека", трактують як стан захищеності усіх ресурсів, напрямків і видів діяльності компанії. Зазначений стан реалізується шляхом проведення уповноваженим структурним підрозділом компанії комплексу заходів (у рамках закону), спрямованого на виявлення, попередження і припинення зовнішніх і внутрішніх чинників, здатних дестабілізувати виробничу, економічну, фінансову та інші напрямки і види діяльності компанії.

З практики, в умовах українського ринку, позитивно себе зарекомендувала нижче представлена структура:

 • Директор СБ
  • Заст. директора СБ
   • Інформаційно-аналітичний відділ
   • Економічний відділ
   • Технічний відділ
   • Відділ фізичної безпеки
     

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СБ

- виявлення і попередження загроз стабільного функціонування підприємства, вироблення заходів щодо їх усунення;

- забезпечення захисту технологічних процесів;
- заходи протидії всім видам промислового шпигунства;
- участь в організації кадрової роботи;

- режимна діяльність (виконання розпорядку дня, впорядкування і контроль роботи з документами, ввезення-вивезення та збереження товарно-матеріальних цінностей і т.д.);
- аудити діяльності структурних підрозділів компанії;
- контроль списання товарно-матеріальних цінностей;
- контроль тендерної роботи, заходів з постачання підприємства;

- всебічне вивчення ділових партнерів (конкурентів, контрагентів);
- розробка локальних правових актів з безпеки, участь у роботі з підготовки нормативних документів компанії;
- розробка і реалізація заходів по захисту комерційної таємниці (інформації);
- забезпечення захисту усіх видів ресурсів підприємства (у тому числі з використанням технічних засобів);
- комплексний захист інформації на підприємстві (здатність персоналу СБ забезпечити захист інформаційних ресурсів та потоків від загроз несанкціонованого доступу до них);

- захист інтелектуальної власності;
- заходи по запобіганню надзвичайних подій (контроль виконання встановлених правил з техніки безпеки та охорони праці);
- виявлення негативних тенденцій серед персоналу;
- заходи щодо організації особистої безпеки керівництва і членів сім'ї;
- контакти з правоохоронними органами;
- організація заходів по відшкодуванню збитку в результаті неправомірних дій персоналу.

 

ВІДДІЛ ФІЗИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Напрямок особистої безпеки
Напрямок об'єктової безпеки ​

Організація відділу може змінюватися залежно від завдань, кількості об'єктів охорони та оперативної обстановки.

Завдання відділу фізичної безпеки : - організація і підтримка стану захищеності життя і здоров'я окремих осіб(керівництво компанії, груп осіб) підприємства від насильницьких злочинів;
- організація особистої безпеки керівництва підприємств і членів сім'ї;

- організація охорони (захисту) об'єктів підприємства;

- контрольно-пропускний режим об'єктів підприємства;
- організація роботи нарядів охорони;
- виявлення зовнішніх загроз (контрспостереження, застосування технічних засобів в ході виконання завдань по забезпеченню охорони);
- контроль за роботою нарядів охорони;

- організація спеціальної підготовки нарядів охорони (правової, тактичної, вогневої, медичної, інженерної, технічної) .

Фізична безпека - комплекс заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я керівництва і персоналу компанії, забезпечення безпеки і безперебійного функціонування об'єктів підприємства, збереження його матеріальних засобів і цінностей.

Основні напрями фізичної безпеки:

- підбір, вивчення і розставляння тілоохоронців і охоронців;

- забезпечення безпеки керівництва і персоналу компанії;

- охорона об'єктів, матеріальних засобів і цінностей підприємства;

- розробка і введення внутрішньооб'єктового і контрольно-перепусткового режимів на об'єктах компанії, контроль за їх дотриманням і виконанням;

- впровадження і розвиток наявних технічних систем відеоспостереження, контролю доступу, охоронної, пожежної і радіаційно-хімічної сигналізації;

- взаємодія з правоохоронними органами, а також структурами і організаціями, що беруть участь у впровадженні і обслуговуванні технічних систем безпеки;

- проведення інструктажів і практичних зайнять з тілоохоронцями, охоронцями і персоналом компанії по діям в позаштатних і надзвичайних ситуаціях;

- управління силами та засобами, що забезпечують фізичну безпеку і контроль за їх діяльністю.

 

Заходи по виявленню витоку мовної і візуальної інформації через заставні пристрої на об'єктах інформаційної діяльності

* Пошук пристроїв перехоплення інформації (-) в приміщеннях і транспортних засобах :

- моніторинг радіо і електромагнітних випромінювань;
- пошук прихованих відеокамер;
- виявлення нелінійних переходів;
- інфрачервоне (теплове) дослідження;

- аналіз і тестування мереж передачі даних, дротових ліній зв'язку, охоронної сигналізації і системи відеоспостереження;
- дослідження витяжної вентиляції і системи кондиціонування.

* Захист приміщень, створення кімнат переговорів і захищених периметрів

Установка систем відвертання просочування інформації по акустичних і вібро -акустичними каналам.
* Устаткування, яке використовується при проведенні заходів по забезпеченню особистої безпеки :
Пошукова техніка повсякденного використання :

- скануючи приймачі;
- детектори цифрових і аналогових "жучків";
- багатоканальні детектори безпровідних передавачів;
- портативні детектори "жучків";
- детектори прихованих відеокамер;

- нелінійні локатори;
- аналізатори спектру частот;
- дозиметри.

* Техніка захисту повсякденного використання :

- устаткування для захисту розмов від усіх видів прослуховування;
- мобільні генератори шуму;
- генератори білого шуму;
- детектори незаконної активації мобільних телефонів з функцією захисту.

 

Комплексна безпека бізнесу

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ

Захист судноплавства
Наші партнери мають досвід:

* проведення заходів по забезпеченню безпеки судів;
* підготовки співробітників для проведення заходів із захисту судноплавства.

Організація охоронної діяльності в країнах, де знаходяться клієнти компаній
Наші партнери
- державні та приватні компанії Європи і Америки з ліцензіями на проведення охоронного бізнесу.

Наші фахівці організовують якісну підготовку, перепідготовку та кваліфікацію співробітників підрозділів в Міжнародному центрі підготовки сил спеціальних операцій за напрямками:

* поліцейський спецназ;
* армійський спецназ;
* спецназ антитерору.

* Проведення навчання(семінари, лекції)
З клієнтами компаній, які мають наміри вести бізнес на території країн Західної та Східної Європи, проводяться семінари (лекції) за напрямками:
* фінансово - економічний;
* юридичний;
* безпека бізнесу;
* особиста безпека;
* підготовка служби безпеки клієнта для роботи на території країн Західної та Східної Європи.

Розширення міжнародних можливостей компаній на території країн Східної Європи

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ КЛІЄНТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

З використанням наших ресурсів існує реальна можливість дослідження ризиків клієнтів в країнах Східної Європи.
Розширення можливостей дослідження ризиків клієнтів (консультації та комплексна безпека)

АЛГОРИТМИ РОБОТИ

* Клієнт з Європи, Америки, Африки, Азії і так далі
   *АСОЦІАЦІЯ "АЛЬФА"
     *Ресурс АСОЦІАЦІЇ "АЛЬФА"
        *Вирішення завдань по забезпеченню комплексної безпеки компанії на території Західної Європи, Америки, Африки, Азії і так далі
 

* Клієнт з країн Східної Європи
   *АСОЦІАЦІЯ "АЛЬФА"
     *Ресурс АСОЦІАЦІЇ "АЛЬФА"
      *Вирішення завдань по забезпеченню комплексної безпеки клієнтів на території країн Східної Європи