Услуги

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

Актуальність комплексного підходу щодо забезпечення безпеки підприємства визначають наступні чинники:

 • загострення криміногенної обстановки;
 • недобросовісна конкуренція;
 • рейдерство;
 • неправомірна діяльність державних органів;
 • непрофесійні/корисливі вчинки персоналу, що завдають матеріальних збитків підприємству і шкодять його діловій репутації;
 • міжнародний характер бізнесу.

Реалізація такого підходу потребує створення міжнародних структур, здатних оперативно і ефективно здійснювати заходи щодо виявлення, попередження та припинення реалізації зовнішніх і внутрішніх загроз бізнес-діяльності.

Міжнародна Асоціація ветеранів підрозділів антитерору "Альфа" в співпраці з бізнес-партнерами пропонує для індивідуальних, корпоративних і державних клієнтів широкий спектр рішень з управління бізнес-проектами у сфері забезпечення безпеки  як в Україні, так й за її межами.

Наша діяльність ґрунтується  на принципах:

- законності (забезпечення безпеки у рамках правового поля певної держави, із застосуванням усіх дозволених або незаборонених форм і методів);

комплексності (реалізація сукупності взаємозв'язаних і взаємообумовлених організаційно-управлінських, технічних, кадрових, інформаційних та інших заходів);

- оперативності і адекватності (пріоритетність заходів попереджувального та превентивного характеру, їх відповідність рівню реальних і потенційних загроз, спрямованість на своєчасне виявлення, запобігання, припинення та мінімізацію можливих наслідків їх реалізації);

- економічної доцільності (відповідність вартості заходів фінансово-економічним показникам потенційно-відверненого або реально-завданого збитку від реалізації відповідних загроз);

- централізації управління (заходи здійснюються з єдиного центру і за єдиним задумом та керівної ролі спеціальної структури, що відповідає за забезпечення безпеки).

Ми маємо честь запропонувати професійну підтримку у сфері забезпечення безпеки і Вашій компанії за наступними напрямками:

 • Безпековий аудит
 • Юридичний консалтинг
 • Фінансово-економічний консалтинг
 • Фізична охорона
 • Технічний консалтинг
 • Організаційно-управлінський  консалтинг
 • Рекрутинг і кадровий консалтинг

До надання якісних послуг за цими напрямками залучаються висококваліфіковані фахівці сертифікованих партнерських компаній, які відзначаються високим рівнем професійності та володіють досвідом успішної практичної діяльності.

Гнучкий клієнто-орієнтований підхід передбачає надання послуг  у різних форматах від окремих консультацій, до безпосереднього консалтингу при вирішенні конкретних, різних за масштабами завдань і проблем підприємства

Безпековий аудит:

 • за окремими видами безпеки (економічна, кадрова, інформаційна, фізична, технічна та особиста охорона);
 • комплексний.

Юридичний консалтинг:

 • правовий аудит;
 • юридичне супроводження заходів у сфері корпоративного права;
 • юридичне супроводження договірної діяльності;
 • представництво інтересів у судових органах України і виконавчому провадженні;
 • захист інтересів під час проведення перевірок контролюючими органами і слідчих дій правоохоронними органами;
 • представництво інтересів у міжнародному комерційному арбітражі;
 • захист інтересів у сфері оподаткування;
 • захист прав інтелектуальної власності;
 • надання юридичних консультацій з правових питань.

Фінансово-економічний консалтинг:

 • впровадження і ведення бухгалтерського обліку;
 • проведення фахового тестування і навчання персоналу бухгалтерії;
 • аналіз фінансової звітності;
 • підготовка рекомендацій щодо зниження витрат і збільшення прибутку підприємства;
 • безпека інвестицій на ринку комерційної та житлової нерухомості;
 • оцінка ділової репутації потенційних контрагентів.

Фізична охорона:

 • особиста охорона представників бізнесу, його клієнтів, партнерів та членів їх родин (моніторинг загроз, організація, контроль, підвищення кваліфікації) як в Україні, так й за її межами;
 •  охорона об'єктів, матеріальних засобів та цінностей підприємства (моніторинг загроз, організація, контроль, підвищення кваліфікації) як в Україні, так й за її межами;
 • підготовка фахівців з особистої охорони (тілоохоронців) та охоронників.

Технічний консалтинг:

 • технічна охорона об’єктів;
 • система відеоспостереження;
 • виявлення каналів витоку інформації (відео-, аудіо-, електронної);
 • виявлення актуальних загроз інформаційної безпеки та визначення конкретних заходів протидії їм;
 • впровадження комплексної системи захисту інформації.

Організаційно-управлінський  консалтинг:

 • управлінське регулювання (регламентні процедури, бізнес-процеси, алгоритми взаємодії тощо);
 • створення підрозділу безпеки (політика, концепція, стратегія, структура, положення, організаційно-штатні пропозиції, функціональні обов’язки тощо);
 • інформаційно-аналітичне забезпечення (автоматизований пошук інформації в Інтернеті, підготовка зведених відомостей та аналітичних довідок з різних питань).

Рекрутинг і кадровий консалтинг:

 • пошук фахівців, підбір кандидатів, проведення масового рекрутингу;
 • оцінка морально-психологічного клімату, виявлення мотивації до роботи, оптимізація щодо розстановки кадрів;
 • аналіз та оцінка кадрових ризиків (виявлення некомпетентності персоналу, прихованого негативу, проведення службових розслідувань);
 • тестування на поліграфі;
 • навчання персоналу (проведення внутрішніх і зовнішніх тренінгів).